mardi 13 septembre 2016

Books - Livres : Mary Thomas's Dictionary of Embroidery Stitches


J'estimais que c'était un bon idée de vous introduire à un livre de broderie (ou de patchwork) de temps en temps....
I thought it would be a good idea to introduce you to an embroidery (or patchwork) book from time to time...
Ik vond het wel een goed idee om jullie af en toe te laten kennis maken met een borduurboek (of patchwork boek)....

http://amzn.to/2cfU4DrEt c'est bien de commencer avec un livre un peu général, alors voilà, "Mary Thomas's Dictionary of Embroidery Stitches" (en anglais). Personnellement, j'ai cet édition par Jan Eaton, mais il existe plusieurs éditions.
Le début du livre parle un petit peu de tissus, de tambours et de fils. Mais la plus grande partie du livre contient plus que 400 points qui sont décrit mais aussi dessiné et/ou photographié. Les points sont repartis dans 14 rubriques de différents sortes de points. C'est un livre très pratique et les points sont bien démontrés.
Est-ce que vous connaissez ce livre et si oui, qu'est-ce que vous en pensez ?
(Le lien vous dirige vers Amazon.com, mais sur le site vous pouvez changer vers Amazon.fr)

And it's always good to start with a general book, so here is "Mary Thomas's Dictionary of Embroidery Stitches". Personally, I have this edition by Jan Eaton, but there are more editions available.
The start of the book talks a bit about fabric, frames, threads and needles. But the biggest part of the book has more than 400 stitches, that are described as well as pictured. The stitches are divided into 14 chapters of different sorts of stitches. This book is very practical and the stitches are very well demonstrated.
Do you know this book and if so, what do you think of it ?En dan is het altijd goed om met een algemeen boek te beginnen, dus hier is "Mary Thomas's Dictionary of Embroidery Stitches" (in het engels). Persoonlijk, heb ik deze editie van Jan Eaton, maar er zijn meerdere edities beschikbaar.
Het begin van het boek gaat een beetje over stof, raamwerken, draad en naalden. Maar het grootste deel van het boek heeft meer dan 400 steken, die zijn beschreven maar ook verbeeld in plaatjes en foto's. De steken zijn verdeeld over 14 hoofdstukken van verschillende soorten steken. Dit boek is erg praktisch en de steken worden goed uitgelegd. 
(De link neemt je mee naar Amazon.com, maar op de site kunt doorklikken naar Amazon.nl)


dimanche 11 septembre 2016

Stitched this week + LinkUp


Et voila, encore une semaine que je n'ai pas vu passer ! Le temps passe vite quand on est bien occupé avec les paperasses et les réunions de rentrée de son enfant...
And again, the week passed by very quickly ! It's because I have been well occupied with filling out papers and going to meetings for my son's school...
En ja hoor, weer een week voorbij voor ik er erg in had ! De tijd gaat snel als je druk bent met het invullen van papieren en het gaan naar vergaderingen voor de school van je kind...Une petite photo de Patricia, qui a utilisé ma grille gratuite de hérisson pour remercier ces amis pour avoir pensé à son anniversaire. Super joli, n'est-ce pas ?! Vous trouver cette grille sous l'onglet 'grilles gratuites'.
A little picture from Patricia, who used my freebie of the hedgehog to say thanks to her friends for remembering her birthday. Lovely, isn't it ?! You can find this pattern under the tab 'grilles gratuites'.
Een fotootje van Patricia, die mijn gratis patroon van de egel heeft gebruikt om haar vrienden te bedanken dat ze aan haar verjaardag gedacht hebben. Hardstikke leuk, toch ?! Jullie kunnen dit patroontje vinden onder het tabje 'grilles gratuites'.

 

J'ai seulement brodé un petit peu sur le Zenbroderie de la lune, en couleurs d'automne. Mais ça avance quand même, petit à petit.....
I have just stitched a litttle on the Zenbroidery of the moon, in autumnal colours. But I'm progressing nonetheless, little by little....
Ik heb maar een beetje kunnen borduren aan de Zenborduursel van de maan, in herfstkleuren. Maar het vordert gestaag, beetje bij beetje...vendredi 9 septembre 2016

Freebie Friday: guirlande avec coeur


Aujourd'hui un petit freebie en redwork avec un tutoriel pour faire un guirlande arrondi de Jenny of Elefantz. Elle a dans sa boutique également des autres modèles de broderie pour ce guirlande. Mais la grille du coeur est inclus dans le tutoriel du guirlande (sur Craftsy) ICI.Today a little freebie in redwork with a tutorial on how to make rounded bunting by Jenny of Elefantz. She also has other embroidery patterns for this bunting in her shop. But the pattern for the heart is included in the tutorial of the bunting (on Craftsy) HERE.Vandaag een kleine freebie in redwork met een tutorial om er een guirlande met afgeronde punten mee te maken, van Jenny of Elefantz. Zij heeft ook andere borduurpatronen voor deze guirlande in haar boetiek. Maar het patroon van het hartje is bijgesloten bij de tutorial van de guirlande (op Craftsy) HIER.lundi 5 septembre 2016

Stitched this week... + LinkUp

Cette semaine j'ai fini une Zenbroderie et j'ai commencé une autre... Une lune, avec une fleur de Lotus à l'intérieur. Comme c'est le début de l'automne bientôt, je la broderai dans des couleurs automnales.
Pour une cliente, j'ai fait un coussin avec un grand fleur en différents couleurs de rose dessus. Au dos une étiquette brodée. J'ai déjà fait ce modèle, entre autre pour la grande sœur de ce bébé, mais en couleurs arc-en-ciel.This week I finished a Zenbroidery and I started another... A moon, with a Lotus flower in the middle. And because it will be autumn soon, I will stitch this in autumnal colours.
For a client, I made a pillow with a big flower in different shades of pink on it. On the back there's an embroidered label. I've made this model before, among others for the big sister of this baby, but in rainbow colours.


Deze week maakte ik een Zenborduursel af en ben aan een nieuwe begonnen... Een maan, met een Lotus bloem in het midden. En omdat het bijna herfst is, zal ik het in herfstige kleuren borduren.
Voor een klant heb ik een kussen met een grote bloem in verschillende tinten roze erop gemaakt. Op de achterkant zit een geborduurd etiket. Ik heb dit model al eerder gemaakt, onder andere voor de grote zus van deze baby, maar in regenboog kleuren.mardi 30 août 2016

Zenbroderie

Bientôt la rentrée pour mon fils, alors ça sonne le fin des vacances ! Ça veut dire qu'il faut que je retourne au blog et à la broderie également...
Pour commencer en douceur je m'ai fait plaisir par broder mon initial E tout en fleurs. La grille est de Bustle & Sew.
Ensuite en cherchant sur le web j'ai trouvé le Zenbroderie; du Zentangle, mais pour les brodeuses.
On brode alors un dessin de Zentangle, qu'on a fait auparavant (ou qu'on a téléchargé). J'ai commencé par un dessin gratuit, de Urban Threads, par Isewfree. J'ai adoré de jouer avec les couleurs, mais je trouve que la prochaine fois il faut que j'utiliserai des couleurs plus vives ou que je le broderai sur un tissu plus foncé... En plus je voudrai utiliser plus de points différents, parce que maintenant j'ai juste utilisé le point arrière, le point de bouclette, le point satin et le point feston.
Et bien sur, il faut que je me mettrai au Zentangle, le début du Zenbroderie !
Est-ce que vous l'avez déjà essayé ?

Soon school will start again for my son, so it's almost the end of the holidays ! That means I have to get back to the blog and to stitching too...
To start again slowly I stitched my intial E for myself, completely in flowers. It's a pattern by Bustle & Sew.
Then, while looking on the internet, I found Zenbroidery; a sort of Zentangle, but for stitchers.
It means stitching a Zentangle you drew beforehand (or which you downloaded). I started with a freebie by Urban Threads, through the website of Isewfree. I've loved playing with the different colours of thread, but next time I think I'll use more vibrant colours, or I'll stitch it on a darker background. And next time I'll use more diverse stitches, because now I only used backstitch, satinstitch, lazy daisy stitch and blanket stitch.
And of course, I have to start doing Zentangles, the start of the Zenbroidery !
Have you tried this already ?


Binnenkort begint school weer voor mijn zoon, dus het is bijna het einde van de vakantie ! Dat betekent dat ik ook weer terug moet naar het bloggen en het borduren...
Om er langzaam weer in te raken heb mijn initiaal E voor mijzelf geborduurd, helemaal in bloemen. Het is een patroon van Bustle & Sew.
Toen, terwijl ik op internet keek, vond ik Zenborduren; een soort Zentangle, maar voor borduursters.
Het betekent dat je een Zentangle die je getekend (of gedownload) hebt, gaat borduren. Ik ben begonnen met een freebie, van Urban Threads, via de site van Isewfree. Het was heerlijk met wat kleuren draad te spelen, maar de volgende keer zal ik wat fellere kleuren gebruiken, of borduren op wat donkerder stof. En de volgende keer wil ik wat meer verschillende steken gebruiken, omdat ik nu alleen de stiksteek, satijsteek, lazy daisy steek en festonsteek heb gebruikt.
En natuurlijk moet maar eens gaan beginnen met Zentangle; het begin van het Zenborduren !
Hebben jullie dit al geprobeerd ?lundi 22 août 2016

Stitched this week....

.... mais avec la MAC (= machine à coudre) !
Juste avant de partir pour une semaine de visite à la famille aux Pays-Bas, j'ai fini de coudre un petit sac à main. Fait avec du jean récup et du tissu en coton, pas trop grand, mais avec assez d'espace à l'intérieur pour tout mon bazar... En plus, avec les poignets et une bandoulière, on peut le porter comme on veut !
Récemment, j'ai également fini de coudre une housse de coussin pour une copine. Et comme je l'ai donné, je peux vous le montrer finalement... Deux petites broderies, du tissu assorti et quelques dentelles; et le tour est joué !
Cette semaine sera encore calme, avant la rentrée de mon fils, mais après il faut que j'attaque toutes les grilles en cours...


.... but with the sewing machine !
Before going to the Netherlands for a week to visit family, I finished stitching a little handbag. Made with old jeans and some cotton fabric, not too big, but with enough space inside for all my junk... Moreover, with the handles and the shoulder strap, you can carry it as you like !
Recently, I also finished stitching on a cushion cover for a friend. And because I gifted it already, I can finially show you.... Two little embroideries, some assorted fabric and bits of lace; and it's done !
This week will again be a slow week, before school starts again for my son, but after that I have to attack all the unfinished patterns....


..... maar met de naaimachine !
Voordat ik voor een weekje naar Nederland ging op familiebezoek, heb ik een klein handtasje gemaakt. Met een oude spijkerbroek en wat katoenen stof, niet te groot, maar met genoeg ruimte binnenin voor al m'n troep... Bovendien, met de handvaten en de schouderband kun je 'm dragen zoals je wilt !
Recent heb ik ook een kussenovertrek voor een vriendin gemaakt. En omdat ik het al aan haar gegeven heb, kan ik het nu eindelijk aan jullie laten zien... Twee kleine borduurwerkjes, wat bijpassende stof en stukjes kant; en klaar is kees !
Deze week is het nog rustig, voordat de school voor m'n zoon weer begint, maar daarna moet ik toch echt al die onafgemaakte patronen aanpakken....


dimanche 14 août 2016

Stitched this week: SAL Lily Love + LinkUp

Encore 3 jolies broderies du SAL Lily Love ! Elles sont maintenant dans le diaporama que vous pouvez trouver à la marge droite du blog.
La grille Lily Love est disponible dans la boutique et sur Etsy.
En bas de l'article il y a encore le LinkUp pour blogueuses de broderie; cliquez sur les liens pour les visiter !

Three more beautiful renditions of the SAL Lily Love ! They can all be seen in the diaporama in the right hand margin of the blog.
The pattern Lily Love is available in my shop and on Etsy.
At the bottom of this article there is another LinkUp for embroidery bloggers; click on the link to visit them !

Nog 3 mooi geborduurde uitvoeringen van de SAL Lily Love ! Zij bevinden zich nu allemaal in het diaporama in de rechter marge van het blog.
Het patroon Lily Love is beschikbaar in de boetiek en op Etsy.
Onderaan dit artikel is er weer een LinkUp voor borduur bloggers; klik op een van de links om ze te bezoeken !

 

lundi 8 août 2016

Marché artisanal à Ménetreuil


Comme l'année dernière il y avait de nouveau une fête patronale durant ce weekend dans mon village. Le dimanche matin, il y avait un vide-grenier, mais également un marché d'artisans et producteurs.
Quand il y a un vide-grenier, les ventes pour les artisans sont toujours un peu mitigé, mais j'ai pu donner quand même pas mal de cartes de visite, alors j'espère encore plus de visiteurs sur le blog.
Placé entre un stand avec des bijoux et un stand avec du déco customisé, j'ai également pu échanger des idées avec les autres créatrices.
Like last year there was a celebration during this weekend in my village again. On Sunday morning, there was a flea-market, but also a crafts and producers market.
When there's a flea-market as well, the sales for arts and crafts are always a bit less, but I've been able to distribute a lot of business cards, so I hope for even more visitors on the blog.
Placed between a stand with juwelry and a stand with customised decorational objects, I've also been able to exchange ideas with the others crafters.


Net als vorig jaar was er feest gedurende dit weekend in mijn dorp. Op zondagmorgen was er een rommelmarkt, maar ook een kunstnijverheids- en boerenmarkt.
Als er een rommelmarkt is, is de verkoop voor kunstnijverheid altijd wat minder, maar ik heb in ieder geval heel wat visitekaartjes kunnen uitdelen, dus ik hoop op nog meer bezoekers op het blog.
Mijn stand stond tussen een stand met sieraden en een stand met bewerkte decoraties, en ik heb dus ook nog wat ideeën kunnen uitwisselen met de andere creatrices.dimanche 7 août 2016

Stitched this week: SAL Lily Love fini + LinkUp

Cette semaine les participantes du SAL ont eu la dernière étape. Je suis très heureuse avec le résultat; elle peuvent vraiment être fière d'eux !
Deux entre elles ont déjà fait les finitions de leur broderies: un coussinet et un pique-épingles ! Bonnes idées, n'est-ce pas ?!
Les photos des ouvrages finies sont mis au fur et à mesure dans un diaporama dans la marge droite du blog.
Si cette grille Lily Love vous plait, vous pouvez le trouver dans la boutique ICI.

This week the participants of the SAL have had their last stage. I'm so happy with the result; they can be very proud of themselves !
Two of them have already made something with their embroidery: a pillow and a pinkeep ! Good ideas, aren't they ?!
The pictures of the finished embroideries will be put in a diaporama in the right hand margin of the blog.
If you like this pattern Lily Love, you can find it in the boutique HERE.

Deze week hebben de deelneemsters aan de SAL hun laatste deel gekregen. Ik ben erg gelukkig met het resultaat; zij kunnen echt heel trots zijn op zichzelf !
Twee van hen hebben al iets gemaakt met hun borduurwerk: een kussentje en een pinkeep ! Goede ideeën, vind je ook niet ?!
De foto's van de borduurwerken die af zijn, worden beetje bij beetje in een diaporama geplaatst in de rechter marge van het blog.
Als dit patroon Lily Love je bevalt, kun je het vinden in de boetiek HIER.
 


Pour ma part, je n'ai pas encore fini de broder ma grande grille Aragon. Même si le fil doré n'est pas tellement de travail que le noir, il y a tout le temps autre chose à faire..... Alors, presque fini, mais pas tout à fait !

On my end, I haven't yet finished stitching on my big pattern Aragon. Even if the gold thread isn't as much work as the black, there seems to be something to do all the time... So, almost finished, but not quite !

Van mijn kant heb ik het borduren van mijn grote patroon Aragon nog niet af. Zelfs al is het gouddraad niet zoveel werk als het zwart, er lijkt altijd weer iets anders te doen.... Dus, bijna af, maar nog niet helemaal !
dimanche 31 juillet 2016

Stitched this week: SAL Lily Love 4


Cette semaine il y a juste le SAL à montrer, mais ça devient vraiment très joli ! Tout le monde a fait des choix différent par rapport aux couleurs....
La grille Lily Love reste disponible dans la boutique ICI.

This week I only have the SAL to show you, but it's really going to be a great one ! Everybody has made different choices where the colours are concerned.....
The pattern Lily Love is available in the shop HERE.

Deze week heb ik alleen de SAL om te laten zien, maar het wordt werkelijk heel mooi ! Iedereen heeft andere keuzes gemaakt wat de kleuren betreft....
Het patroon Lily Love is beschikbaar in de boetiek HIER.


 


dimanche 24 juillet 2016

Stitched this week... + LinkUp

Le SAL Lily Love progresse et les ouvrages deviennent de plus en plus jolis. La grille Lily Love se trouve dans la boutique...

The SAL Lily Love is progressing and those stitchings are the more and more beautiful. The pattern Lily Love is available in the boutique....

De SAL Lily Love gaat gestaag verder en de borduursels worden mooier en mooier. Het patroon Lily Love is beschikbaar in de boetiek....Sur la grille Aragon j'ai fini de broder le noir. Maintenant il faut encore ajouter les points doré.

On the Aragon pattern I've finished stitching the black. Now I have to add the golden stitches.

Op het Aragon patroon ben ik klaar met de zwarte steken. Nu moet ik nog met gouddraad borduren.
samedi 16 juillet 2016

Stitched this week: SAL Lily Love 2 et plus.... + LinkUp

Deux jours après l'attentat à Nice et en plein deuil national, on continue de broder, parce que la vie continue et parce que ça donne quelque chose à faire aux mains....

Two days after the attack on Nice and in the middle of three days of national mourning, we continu to stitch, because live goes on and it gives something to do for our hands....

Twee dagen na de aanval op Nice en midden in een drie dagen durende nationale rouw, gaan we door met borduren, want het leven gaat verder en het geeft iets te doen aan onze handen....C'était la deuxième semaine du SAL Lily Love et on voit un petit peu plus sur les choix des couleurs de fils que les brodeuses ont choisi.

It's the second week of the SAL Lily Love and we can see a bit more of the colour choices the stitchers have made.

Het is de tweede week van de SAL Lily Love en we kunnen nu een beetje beter de kleurkeuzes van de borduursters zien.Pour ma part, j'ai presque fini de broder la partie noir de la grille noir et or, que j'ai baptisé Aragon, comme la région Espagnole.

I have almost finished stitching the black part of the black and gold pattern, that I've baptised Aragon, like the Spanish region.

Wat mij betreft, ben ik bijna klaar met het zwarte deel van het zwart met goude patroon, dat ik Aragon heb genoemd, naar de Spaanse regio.Si vous voulez ajouter votre blogpost de broderie au LinkUp, et vous n'êtes pas sur comment ça marche, regardez ICI !
If you want to add your embroidery blogpost to the LinkUp, and you're not sure how it works, take a look HERE !
Als je jouw borduur blogpost aan de LinkUp wilt toevoegen, en je weet niet helemaal hoe dat werkt, kijk dan even HIER !


vendredi 15 juillet 2016

Nice
Toutes mes pensées pour les victimes de l'attentat de Nice et leur famille.... Quand est-ce que ça s'arrête ?!

All my thoughts go out to the victims of the attac in Nice (F) and their families.... When will it ever stop ?!

Al mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de aanslag in Nice (F) en hun families..... Wanneer stopt dit nou 'ns ?!

dimanche 10 juillet 2016

Stitched this week: SAL, etc. + LinkUp


http://boutique-brodeuse-bressane.blogspot.fr/2016/07/lily-love.html

Cette semaine quelques brodeuses du groupe Facebook de Brodeuse Bressane ont commencé un SAL en brodant la première partie de Lily Love. Plusieures ont choisie le même schéma de couleurs, mais il y a aussi deux brodeuses qui feront une version en noir et une version en couleur ! Et une brodeuse qui a osé de faire l'inverse: des couleurs pastelles sur une toile noir...
Si cette grille vous intéresse également, Lily Love se trouve dans la boutique et sur Etsy !


This week some stitchers from the Brodeuse Bressane Facebook group have started a SAL to stitch the first part of Lily Love. Some of them have choses the same colour scheme, but there are two stitchers who are going to do a black version and a coloured version ! And there's one stitcher that dared to do the opposite: pastel colours on a black fabric...
If this pattern interests you too, Lily Love can be found in the shop and on Etsy !

Deze week zijn een aantal borduursters van de Brodeuse Bressane Facebook groep begonnen aan een SAL om het eerste deel van Lily Love te borduren. Sommigen hebben hetzelfde kleurschema gekozen, maar er zijn twee borduursters die een zwarte versie en een gekleurde versie gaan borduren ! En er is er zelfs een die het tegenovergestelde gaat doen: pastel kleuren op zwarte stof....
Als dit patroon jullie ook interesseert, kunnen jullie Lily Love vinden in de boetiek en op Etsy !Autrement, je continue ma grande ouvrage en noir et or....
Otherwise, I'm continuing my big embroidery in black and gold....
Aan de andere kant, ga ik verder met het borduren van mijn grote patroon in zwart en goud.....
Le LinkUp se trouve en bas de l'article. J'espère que cette semaine il y a un petit peu plus de blogueuses qui mettront un lien vers un de leurs articles.....
Si vous ne savez pas comment ça marche, regardez encore l'article de la semaine dernière ICI !

The LinkUp can be found under this article. I hope that this week there are a little more bloggers that will add their link to one of their blog posts.... 
If you don't know how it works, you can read last weeks blog post about it HERE !De LinkUp bevindt zich onder dit artikel. Ik hoop dat deze week er een paar meer bloggers een link naar een van hun blog posts zullen plaatsen.... 
Als jullie niet weten hoe het werkt, lees dan nog even het artikel van vorige week HIER !